SHËRBIMET KONSULLORE ONLINE. Ja lista e shërbimeve!

Na pëlqen gjithmonë ti fillojme shkrimet me kuriozitetete që të gjithë duhet ti dinë 🙂

APLIKIMI PËR PASAPORTË DHE KARTË IDENTITETI mundësohet vetem në këto përfaqësi Diplomatike dhe Konsullore jashtë Shqiperisë: Athinë, Selanik, Romë, Milano, Londër, Bruksel, Mynih e Nju Jork dhe është një shërbim shumë i kërkuar.

1. APLIKIM PËR ASISTENCË
Asistencë e Përgjithshme
Asistencë për Shtetasit Shqiptar të Humbur
Asistencë për Shtetasit Shqiptar të Ndaluar ose të Burgosur

2. APLIKIM PËR FITIMIN, RIFITIMIN DHE LËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
Shtetësi me Dhënie
Shtetësi me Njohje
Rifitim Shtetësie
Lënie Shtetësie

3. APLIKIM PËR PASAPORTË DHE KARTË IDENTITETI
Pranë Përfaqësive Diplomatike dhe Konsullore sa vijon:

  • Athinë Selanik
  • Romë Milano
  • Londër Bruksel
  • Mynih Zyra Konsullore Nju Jork

4. APLIKIM PËR LEJE KALIMI (LAISSEZ PASSER)
Leje Kalimi
Leje Transport Trupi

5. APLIKIM PËR AKTE TË GJENDJES CIVILE
Regjistrim fëmije
Çertifikatë Lindje**
Regjistrim Martese
Çertifikatë Martese**
Regjistrim Vdekje
Çertifikatë Vdekje*
Çertifikatë Familjare*
Lidhje Martese me shqiptar
Lidhje Martese me të huaj
Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)*

6. APLIKIM PËR AKTE NOTERIALE
Prokurë e Posaçme
Autentifikim nënshkrimi
Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)
Deklaratë noteriale
Procesverbal
Deklaratë (të ndryshme)

7 – VËRTETIME
Vërtetim Konsullor mbi të Dhënat e Sakta
Vërtetim Konsullor Identiteti
Vërtetim Çertifikatë Martese
Vërtetim Konsullor (të ndryshëm)
Vërtetim Konsullor mbi të dhënat personale
Vërtetim Çertifikatë Lindje
Vërtetim Çertifikatë Familjare
Njëhsim me Origjinalin
Vërtetim mbi Verifikimin e Lejes së Drejtimit (për Denoncim ose Konvertim)
Vërtetim mbi Verifikimin e Gjendjes Gjyqësore (Dëshmi Penaliteti)
Vërtetim mbi Vetë Deklarimin për Humbjen e dokumenteve
Vërtetim mbi Vetë Deklarimin për Vjedhjen e dokumenteve
Vërtetim mbi Vetë Deklarimin për Dëmtimin e dokumenteve
Vërtetim mbi Vetë Deklarimin për Bllokimin e dokumenteve

8. APLIKIM PËR PËRKTHIME
Vërtetim Përkthimi

9. APLIKIM PËR LEGALIZIME
Legalizim i dokumenteve të huaja

10. APLIKIM PËR VIZË

Piero Angela

Në internet ka gjithçka, madje edhe të kundërtën e gjithçkaje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *