Ja prokurat e posaçme që mund të kryhen pranë zyrave konsullore ALB

Prokura

Prane zyrave konsullore mund te kryhen procedurat per autorizimin e nje personi te trete ne kryerjen e veprimeve per llogari te te interesuarit.

Per nje prokure per terheqje dokumentash te ndryshme prane institucioneve ne Shqiperi, eshte e nevojshme qe i interesuari te paraqitet ne Konsullate i pajisur me pasaporten origjinale dhe me numrin e pasaportes se personit qe do ta perfaqesoje.

Per nje prokure per terheqje pensioni eshte e nevojshme qe i interesuari te paraqitet ne Konsullate i pajisur me pasaporten origjinale, librezen e pensionit dhe me numrin e pasaportes se personit qe do ta perfaqesoje.

K u j d e s!!!

Prokura per shitblerjen e pasurive te tundshme apo te patundshme nuk mund te behet ne Konsullate. Kjo lloj prokure duhet te behet prane nje noteri dhe me pas te legalizohet ne Gjykaten perkatese.

Prokura per autorizimin e avokatit per te perfaqesuar ne nje proces prane gjykatave nuk mund te behet ne Konsullate.Kjo lloj prokure duhet te behet prane nje noteri dhe me pas te legalizohet ne Gjykaten perkatese.

Sherbimi per Prokuren kushton 20,00 (njezet) euro.

Rëndësi ka të mos kesh rrudha në tru. Ato të fytyres, heret a vonë do të dalin.

Anna Magnani