Ja kontaktet e Konsullates Shqiptare ne Milano

Shpesh na drejtohet edhe kjo pyetje, për të mos thënë 20 herë në ditë 🙂 dhe për këtë kemi menduar ti bashkojmë këtu kontaktet e Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në Milano

consulate.milan@mfa.gov.al

+ 39 02 8051265

Numri i telefonit ☎️ për raste urgjente është si më poshtë:

+ 39 3806411884

Facebook: Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë në Milano

Twitter: @AlConMilano


Është gjithnjë një sekondë para se të përgjigjesh që telefoni resht së tringëlluari.

Raphaël Mezrahi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *