Vëmëndje: kartat ID që dërgohen me postë janë të pa aktivizuara elektronikisht

Pa dëshiruar të alarmojmë asnjërin ju përcjellim 2 këshilla: njëra në lidhje me aktivizimin e karës ID për ata që e marrin me postë/korrier jashtë vendit dhe tjetra me afatin kohor për ta tërhequr.

⚠️ RIKUJTESË! Ju rikujtojmë edhe një herë që të gjitha kartat ID që dërgohen me postë janë të pa aktivizuara elektronikisht dhe nuk mund të përdoren në shërbimet bankare në Shqipëri.

⚠️ KUJDES!!! Dokumentat biometrike mund të tërhiqen brenda 1 viti nga dita e aplikimit, në rast të kundërt do të konsiderohen të refuzuar.

Tashmë të gjithë dimë që shumë dokumenta merren në distanë dhë për çdo shërbim/veprim duhet aplikuar on-line në portalin eAlbania.

Zyra jonë Bajrak ka nderin dhe kënaqësinë t’ju ndërmjetësojë e informojë.

Ju mirëpresim????????

Ndre Mjeda

Qoftë mallkue kush qet ngatrrime
ndër kto vllazën shoq me shoq,
kush e dan me flak’ e shkrime
çka natyra vet’ përpoq.