Ja cilat deklarata noteriale lëshohen nga zyrat konsullore

Shpesh herë na drejtojnë pyetjen nëse këtë prokurë mund ta bej në konsullate…

Nevojat e secilit prej nesh janë të ndryshme dhe më këtë artikull të shkurtër dëshirojmë të ndihmojmë sado pak lexuesit tanë.

Sipas njohurive tona dhe udhëzimeve të fundit shtetasit shqiptarë mund të pajisen me deklarata noteriale si më poshte:

-Për njohje fëmije
-Për udhëtimin e fëmijëve me njërin nga prindërit, me të afërt të familjes
-Për të ardhurat (p.sh.studentët)
-Për lënien e shtetësisë shqiptare për fëmijën minoren
-Deklaratë gjallese
-Për pajisjen e fëmijeve me Leje Qëndrimi (kur njëri prind autorizon prindin tjeter)

Erich Fromm

Mjafton një çast për t’i thënë dikujt se e do, por nevojitet e gjithë jeta për t’ia dëshmuar.