Shërbimet

  • Çertifikata të përkthyera dhe legalizuara me apostille
  • Nulla Osta për martesë në Itali me të huaj ose me shqiptarë
  • Viza turistike për Angli për shtetasit shqipëtar me leje qëndrimi në Itali
  • Legalizimi
  • Dokumentacion për konvertimin e patentës shqiptare në Itali
  • Konsulta telefonike konsullore
  • Aplikime ON-LINE