Cilat pasaporta dhe ID janë gati në Itali?

Çdo ditë qindra bashkë atdhetarë aplikojnë për rinovimin e dokumentit biometrikë në Itali.

Këtu përpiqëmi të publikojmë datat e pasaportave që kanë mbërriur në Itali duke u bazuar në njoftimet e faqeve zyrtare të autoriteteve Shqiptare në Itali.

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë në Milano

njofton se janë gati për ata që kanë aplikuar deri me datën  26/01/2024

( përfshirë edhe këtë datë )

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë në Bari

njofton se janë gati për ata që kanë aplikuar deri me datën  26/01/2024

( përfshirë edhe këtë datë )

Ambasada e Shqipërisë në Itali/Romë

njofton se janë gati për ata që kanë aplikuar deri me datën  26/01/2024

( përfshirë edhe këtë datë )

Nëse keni nevojë për ndihmë, informacione private dhe cilësore Ju mirëpresim në:

#Bajrak +393516661010

proverbio albanese

Gur gur bëhet mur, mur mur bëhet kala.
Pietra su pietra si alza un muro, muro su muro si innalza il castello.