Konvertimin e patentave shqiptare në italiane! Marrëveshja do të jetë në fuqi deri më 12 korrik 2026

Praktikisht vlejnë thuajse të gjitha kriteret e mëparshme, të vlefshme deri më dhjetor të 2019-tës.
Para së gjithash, duhet mbajtur parasysh që konvertohen patentat shqiptare që janë marrë para vënies së rezidencës në Itali, që këto patenta  mund të përdoren në Itali vetëm vitin e parë të rezidencës, e pas kësaj periudhe, është e mundur të kërkohet konvertimi në italiane, pa dhënë asnjë provim, vetëm gjatë tre vjetëve në vijim.
Duhet theksuar gjithashtu që nuk është e mundur të konvertohen patentat shqiptare të marra ndërkohë që i interesuari është rezident në Itali.

Marrëveshja do të jetë në fuqi deri më 12 korrik 2026.

Kërkohet nga përfaqësia diplomatike (konsullatat)

– Përkthimi i patentës shqiptare

– Vërtetim i lejes së drejtimit (patentës) për konvertim

– Vërtetim mbi të dhenat e sakta (kur ka mosperputhje të dhënave, kryesisht kur vëndlindja në patentë është shkruar SHQIPERI ALB)

‘Njeriu në jetë ka nevojë për një filxhan shkencë, një shishe kujdes dhe një oqean durim’

Ismail Kadare