Quali passaporti albanesi sono pronti all’ambasciata di Roma?

Avviso!

L’Ambasciata della Repubblica d’Albania a Roma comunica ai cittadini che hanno richiesto passaporto e carta d’identità fino al 27 agosto 2021 che i documenti sono arrivati.

Il ritiro dei documenti viene effettuato tutti i giorni lavorativi, dalle ore 09:00 alle ore 15:00.

[ Lo studio Bajrak è a vostra disposizione anche su WhatsApp per ulteriori informazioni ]

Tre cose formano una nazione: la sua terra, il suo popolo, e le sue leggi.

(Abraham Lincoln)

….shqip…..

Njoftim!

Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Romë njofton qytetarët që kanë aplikuar për pasaportë dhe letërnjoftim deri më datën 27 gusht 2021, se dokumentet kanë mbërritur.Në zbatim të legjislacionit të emergjencës COVID-19, ato do të mund të tërhiqen edhe përmes korrierëve postarë.

Nëse nuk keni plotësuar formularin për tërheqjen me korrier në ditën e takimit në Ambasadë, atëherë cilido korrier që zgjidhni duhet të pajiset me:

1. Autorizimin e firmosur për tërheqjen, shoqëruar nga kopja e dokumentit tuaj të identifikimit;

2. Kuponin e aplikimit që keni marrë në Ambasadë;

3. Dokumentin “lettera di vettura”, vetëm nëse ju kërkohet nga korrieri.Adresa jonë është:Ambasciata della Repubblica d’Albania Via Asmara 3 – 500199 Roma Italia

Tërheqja e dokumenteve kryhet në çdo ditë pune, në orarin 09:00-15:00.

Kujdes: Pasaportat dhe kartat ID nuk i dorëzohen korrierit, nëse mungon dokumentacioni i kërkuar për tërheqjen.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *